סיעוד קשישים

פירוט תקרת ההכנסות לזכאות לגמלת חוק סיעוד:

 סכום ההכנסהסכום הגמלה
יחידעד 9,673 ש"ח גמלה מלאה
יחידמעל 9,673 ש"ח עד 14,510ש"ח גמלה מופחתת בשיעור של 50%
זוגעד 14,510 ש"ח גמלה מלאה
זוגמעל 14,510 ש"ח עד 21,765 ש"ח גמלה מופחתת בשיעור של 50%

(הסכומים נכונים ל- 2017) 
הכנסות שלא נלקחות בחשבון: רנטות המשולמות לניצולי שואה מחו"ל וקצבת נכי רדיפות הנאצים המשולמת על ידי האוצר, לא נכללות בחישוב לצורך קביעת זכאות לגמלת חוק סיעוד ולצורך קביעת גובה הגמלה. תשלומים מביטוחים סיעודיים אינם נכללים אף הם בחישוב הכנסות לצורך בדיקת הזכאות. הוצאות המופחתות מההכנסה: פסק דין למזונות, שכר דירה שמשלם הזקן/ה מגיש התביעה (בתנאי שקיימת הכנסה משכר דירה).

 

ישנן 3 רמות של גמלה, בהתאם
למידת התלות בעזרת הזולת:

רמה 1 – מי שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום, וכן מי שזקוק להשגחה
זכאי לגמלת סיעוד בשווי 9.75 שעות טיפול , או בשווי של 5 שעות טיפול, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.

רמה 2 – מי שתלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה
זכאי לגמלת סיעוד בשווי 16 שעות טיפול, או בשווי של 8 שעות טיפול, למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.
יש אפשרות לקבל תוספת של 3 שעות שבועיות (או 1.5 שעות למי שזכאי לגמלה מופחתת) בתנאי שמעסיק מטפל ישראלי ולא עובד זר ושאינו מחזיק בהיתר להעסקת עובד זר או לחלופין הקפיא את ההיתר.

רמה 3 – מי שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה, וכן מי שזקוק להשגחה מתמדת
זכאי לגמלת סיעוד בשווי 18 שעות טיפול, או בשווי של 9 שעות טיפול למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות. יש אפשרות לקבל תוספת של 4 שעות שבועיות (או  2 למי שזכאי לגמלה מופחתת) בתנאי שמעסיק מטפל שראלי ולא עובד זר ושאינו מחזיק בהיתר להעסקת עובד זר או לחלופין הקפיא את ההיתר.


ערעור:

זכותו של כל מי שמגיש תביעה לגמלת סיעוד להגיש ערעור לוועדה המייעצת, על החלטת פקיד התביעות בעניין מידת התלות שנקבעה לו בפעולות היום יום והצורך בהשגחה. בערר יש לפרט את הסיבות לערעור על החלטת פקיד התביעות וכן לרשום אם ברצון המשפחה שהדיון יתקיים בנוכחות נציג התובע (או התובע עצמו), או שהדיון יתקיים שלא בנוכחותו, ויסתמך על המסמכים שצורפו לערר בלבד. את הערעור יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי שבו טופלה התביעה בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לתובע ההודעה על החלטת פקיד התביעות.

טרום סיעוד
היות ותהליך הזכאות הינו תהליך שאורכו בין חודש לחודש וחצי ניתן לפנות ולקבל שירותי טרום סיעוד (טיפול אישי או עזרה בניהול משק הבית) מחברת או.אר.ס. ללא תשלום. תכנית הטיפול תיקבע על פי צרכי המטופל ולאחר בדיקה של עובד סוציאלי מקצועי או אח או גרונטולוג מטעם החברה בתאום עם הקשיש ומשפחתו.

חוק סיעוד -גמלת סיעוד – ביטוח לאומי

בשנת 1988 נחקק חוק הסיעוד. מטרתו של החוק הייתה להקל על בני המשפחה בטיפול בקשיש ולאפשר המשך חייו בקהילה, בביתו, בסביבתו הטבעית. חוק זה מאפשר לקשישים אשר זקוקים לסיוע בתפקוד היום-יומי לקבל את העזרה בבית באמצעות מטפלת: טיפול אישי ועזרה בניהול משק הבית.

מי זכאי לקבל את גמלת הסיעוד?
חמישה תנאים לזכאות לקבלת הגמלה:
– כל מי שהוא תושב מדינת ישראל והגיע לגיל הפרישה (גבר מגיל 67 ואישה מגיל 62, נכון ל-2017)

– כל מי שגר בקהילה/ דיור מוגן או בבית אבות במחלקה לתשושים. במחלקות סיעודיות ותשושי נפש אין זכאות.
– כל מי שעומד ב – מבחן הכנסה
– כל מי שאינו מקבל אחת מהגמלאות הבאות: קצבת שירותים מיוחדים, קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה בעל דרגת נכות גבוהה, גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה, הטבה ממשרד הביטחון המהווה כפל עם גמלת סיעוד.
– מבחן תלות אשר מתבצע ע"י אחות מטעם ביטוח לאומי.

 

מהו סל השירותים הניתנים
במסגרת גמלת הסיעוד?

טיפול אישי – עזרה בניידות בתוך ומחוץ לבית , עזרה בהלבשה, ברחצה ,
האכלה, החלפת מוצרי ספיגה, השגחה.

עזרה בניהול משק הבית – טאטוא, שטיפת רצפות ,ניגוב אבק, ניקיון המטבח,
ובחדרים בהם משתמש הזכאי, בישול, כביסה, גיהוץ קל, וקניות עבור הזכאי
ובת/בן הזוג (עזרה בניהול הבית אינה כוללת ניקיון החדרים הנוספים בבית ואינה
כוללת ניקיון יסודי)

במסגרת שעות הטיפול ניתן להמיר שעות טיפול בשירותים נוספים כמו מרכז
יום, כביסה ,טיטולים, לחצן מצוקה.

הליך הגשת התביעה לחוק סיעוד
1. יש למלא טופס תביעה לגמלת סיעוד. ניתן להיעזר בצוות חברת או.ר.ס במתן הסבר על מילוי הטופס.
2. קישור לטופס:

3. אל הטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:

תדפיס מידע רפואי מקופת החולים – (תמצית התיק הרפואי, אבחנות ותרופות)
חתום על ידי רופא.

סיכום אשפוז – למי שאושפז במהלך 3 החודשים שלפני הגשת התביעה.

אישורים לגבי כל ההכנסות של המבוטח ובן/בת הזוג עבור 3 חודשים רצופים מתוך 4 החודשים שקדמו לחודש שבו מוגשת התביעה, לא כולל קצבאות של הביטוח הלאומי או כל קצבה/רנטה המשולמת בשל רדיפות הנאצים. למי שסובל מירידה קוגניטיבית, רצוי לצרף אבחון מגריאטר או מפסיכוגריאטר.

4.  בני 90 ומעלה שבחרו להיבדק על-ידי רופא גריאטר במקום מעריך, יצרפו  את נספח ב' מטופס התביעה שמילא הרופא, עם חותמת המוסד הרפואי הציבורי שנערכה בו הבדיקה.
5.  ישנה אפשרות (לא חובה) להוסיף מידע מאחות קופת החולים או העובדת הסוציאלית המטפלת בתובע במחלקת הרווחה, שתמלא את נספח א' בטופס התביעה. אם התובע מתגורר בבית אבות או דיור מוגן תמלא הנהלת המקום את  האישור בסעיף 10 בטופס התביעה.
6.  את טופס התביעה והמסמכים הנלווים יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב. ניתן להגיש את התביעה באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות של הסניף.

תהליך הטיפול בתביעה בביטוח לאומי.

בדיקת גובה ההכנסות.

1. ישלח לבית התובע אח/אחות כדי להעריך את הצורך של הפרט בעזרת הזולת או מידת הצורך בהשגחה.

2. קביעת שיעור הגמלה, המתבססת על הערכת האחות ועל גובה ההכנסות. גובה הגמלה מתבטאת בשעות הטיפול המאושרות.

3. הודעה למחלקה לרווחת הקשיש ברשות המקומית והודעה לתובע.

4. משך זמן הטיפול בתביעה הוא כחודש. בתקופה זו מספקת החברה שירות טרום סיעוד בחינם עד לתשובת הביטוח הלאומי, עפ"י תכנית המבוססת על הערכת צרכים של עובד סוציאלי מטעם החברה ובתאום ובהסכמת התובע ומשפחתו.

 

 

 

לפרטים נוספים: התקשרו אלינו

לרשימת הסניפים מכאן            כתובת ראשית: דרך מנחם בגין 116, תל אביב טלפון  03-7648000

 

 

Circle Of Life – מעגל החיים

או.אר.אס רפואה וקהילה 1-700-706-703