Closeup of content senior man and unrecognizable woman putting hand on his shoulder. Isolated view on white background.

2. 9 שעות סיעוד שבועיות נוספות לזכאי חוק סיעוד– ניצולי שואה שקיבלו גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, זכאים לתוספת של תשע שעות סיעוד שבועיות נוספות במימון הקרן לרווחה לנפגעי השואה. את הזכאות הזו יקבלו קשישים שהמוסד לביטוח לאומי הגדיר להם החל ממאה וחמישים אחוזי תלות. כלומר, ניצול שואה עשוי לקבל 16 או 18 שעות סיעוד שבועיות מטעם המוסד לביטוח לאומי ועוד תשע שעות לשבוע מהקרן.

קבלת הזכאות מותנית במילוי טופס וקבלת ההטבה.

איך לקבל את הזכאות?
יש למלא את טופס הבקשה לסיעוד.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

א. צילום תעודת זיהוי.
ב. אישור על הפיצויים (רנטה,פיצויים,תגמולים,פיצויים חד פעמים וכ"ד).
ג. אישור ממוחשב וחתום של הביטוח הלאומי המציין את אישור הוועדה לזכאות.
ד. יש לציין את שם חברת הסיעוד ,כתובתה ושם הסניף.
ה. יש לציין אם התובע ערירי.
ו. אם לפונה בן זוג יש לציין אם בן הזוג מקבל מהקרן לנפגעי שואה שעות סיעוד.

את הבקשה יש להגיש למשרדי הקרן בשלמות ובצירוף כל המסמכים שצוינו לת.ד 7197 תל אביב, 64734

old_man2

הקרן לנפגעי שואה הינה עמותה שהוקמה בתחילת שנות ה-90. מטרת הקרן היא סיוע לרווחת אוכלוסיית נפגעי השואה והעלאת רמת החיים ואיכותם.

פעילות הקרן

1. תחום הסיעוד
2. מענקי סיוע לניצולי שואה

 מחשבון אינטרנטי שנועד לאפשר לניצולי השואה לבדוק האם מגיעה להם קצבה או הטבה. לכניסה למחשבון לחצו כאן

חוברת הזכויות של ניצולי השואה לשנת 2016. קישור:

בתחום הסיעוד ישנם 2 סוגים של סיוע:

1.א. הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל
דואגת למתן 50 שעות סיעוד, למשך חודשיים, לניצולי שואה לאחר אשפוז, אשר זקוקים לסיוע בתפקוד היומיומי . כל מי שנרדף על ידי הנאצים, בין אם הוא חי בגטאות ובין אם לאו, בכל מקום שהוא בעולם, זכאי לעזרתה של הקרן, במידה והכנסותיו לא עולות על 9,203.08 ₪ ליחיד, ואם הוא לא זכאי לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.החל מיום 17.04.2016 ההכנסה החודשית לצורך מבחן ההכנסה אינה כוללת את הקצבאות המשולמות לניצולי השואה בגין נרדפותם. 
עזרה זו ניתן לקבל אך ורק על ידי הגשת בקשה באמצעות העובד הסוציאלי של בתי החולים, בזמן האשפוז.

למידע נוסף

ב. סול"ם בקהילה.

50 שעות סיעוד לניצולי שואה המתגוררים בקהילה ונמצאים במצבי חולי ומשבר ( ללא אשפוז בבית חולים). התוכנית נועדה לסייע במניעת אשפוזים ובמניעת הידרדרות תפקודית העלולה להוביל לאשפוז כרוני והוצאה למסגרת מוסדית.

לפרטים נוספים:

 

 

 

לפרטים נוספים: התקשרו אלינו

לרשימת הסניפים מכאן            כתובת ראשית: דרך מנחם בגין 116, תל אביב טלפון  03-7648000

 

 

Circle Of Life – מעגל החיים

או.אר.אס רפואה וקהילה 1-700-706-703