עובדים זרים

פירוט מסמכים רלוונטיים (מסמכים שחובה לצרף לכל בקשה)

ניתן למלא את שלושת הטפסים הבאים באופן מקוון ולהדפיסם, או להדפיסם ולמלא באופן ידני.

– טופס א' – בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר.
– טופס ב' – התחייבות מעסיק.
– טופס ג' – הצהרת ויתור סודיות רפואית.
– אישור על תשלום אגרת תשלום בקשה מופחתת בסך 300 ₪. (נכון ל-1/2017).
– צילום תעודת זהות וספח של המטופל.

 

עובד זר בסיעוד / עובדים זרים  לצורכי סיעוד

מסמכים שחובה לצרף בהתאם לנסיבות הבקשה (היתר להעסקת עובד זר בסיעוד)

במידה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של העובד הזר, יש לצרף צילום של תעודת הזהות והספח של המעסיק. במקרה של מטופל חסוי יש לצרף אישור על אפוטרופסות.

לאחר קבלת ההיתר נסייע לך בבחירת מועמד באמצעות תאגיד מורשה.

למידע על תשלומים הכרוכים בהעסקת עובד זר לחץ כאן.

לרשימת מועדי החגים לפי מדינות לחץ כאן.

עובדים זרים – עובד זר לצורכי סיעוד
יקירכם זקוק לטיפול והשגחה צמודה?
הגעתם למקום הנכון.
חברת או.אר.ס בעלת ניסיון מקצועי רב  שנים בתחום העסקת עובדים זרים בסיעוד.
הקריטריונים לזכאות להיתר העסקת עובד זר:

א. היתר העסקה יינתן לבקשת מטופל בקבוצת גיל הפרישה אשר צבר את הניקוד דלהלן
לפחות, במבחן תלות שבוצע במסגרת תביעה לקבלת גמלת סיעוד מאת המוסד
לביטוח לאומי, לתקופה המופיעה במבחן התלות כאמור:
4.5 .נקודות A.D.L .
4 נקודות A.D.L בתוספת ניקוד בודד
זכאות להשגחה חלקית (דהיינו: לפחות 0.5 נק' בסעיף "השגחה" במבחן התלות)
בתוספת ניקוד בודד.

ב. מטופל מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה גם אם צבר 4 נקודות A.D.L
בלבד.

ג. זכאות לגמלת סיעוד בשיעורים168% ו 150% או84% ו-75% )מופחתים עקב הכנסות ).

הגשת בקשה להיתר להעסיק עובדים זרים
עובד זר במתן טיפול סיעודי

לטופס בקשה להיתר העסקת עובד זר לחצו כאן

1. את הבקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי יש לשלוח על צירופיה בדואר לאגף ההיתרים בענף הסיעוד, לאחת מהכתובות הרשומות בתחתית הטופס.

2. לא ניתן לשלוח בקשות באמצעות פקס.

3. יש לשלוח אישורים מקוריים/מאומתים ע"י עו"ד או רו"ח בלבד.

4. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב ברור. הבקשה וההתחייבות ייחתמו על ידי המטופל, אך כאשר המטופל אינו מסוגל למלא חובות כמעסיק של עובד זר, בן משפחתו יחתום כ"מעסיק".

 

——————————————————
נושאים בדף זה: עובדים זרים, שירותי סיעוד

 

 

 

לפרטים נוספים: התקשרו אלינו

לרשימת הסניפים מכאן            כתובת ראשית: דרך מנחם בגין 116, תל אביב טלפון  03-7648000

 

 

Circle Of Life – מעגל החיים

או.אר.אס רפואה וקהילה 1-700-706-703